Olaines panorāma
Pašvaldības iestādes

Veselība un drošība

Apraksts: Medicīnas iestāde visai ģimenei ar plašu ambulatoro pakalpojumu un izmeklējumu klāstu - primārā aprūpe, speciālistu konsultācijas, izmeklējumi un terapija, dienas stacionārs, ūdensdziedniecība, zobārstniecība
Adrese: Veselības iela 5, Olaine
Telefons: 67962764
Saite: 
OlainMed | Olaine | Facebook

Apraksts: Latvijas aptieka 57. Darbdienās 8.00-21.00, sestdienās, svētdienās 9.00-17.00.
Adrese: Kūdras iela 16, Olaine
Telefons: 27066461
Saite:
 
Latvijas aptieka (latvijasaptiekas.lv)

Apraksts: Mēness aptieka. Darbdienās 8.00-20.00. Sestdienās 8.00-16.00, svētdienās slēgts.
Adrese: Zeiferta ielā 12, Olaine
Telefons: 20377598
E-pasts: 
aptieka@menessaptieka.lv

 

Apraksts: Latvijas aptieka 46. Darbdienās 8.00-19.00, sestdienās 9.00-15.00, svētdienās slēgts.
Adrese: Zemgales 45a, Olaine
Telefons: +371 27095941
Saite: 
Latvijas aptieka (latvijasaptiekas.lv)

Apraksts: Olaines pašvaldības policija
Adrese: Jelgavas iela 32, Olaine
Telefons: 67967196
E-pasts: 
policija@mail.lainnet.lv

Apraksts: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirknis
Adrese: Zemgales iela 26, Olaine
Telefons: 67950255
Saite: 
Sākumlapa | Valsts policija (vp.gov.lv)
E-pasts: ovg.olaine@riga.vp.gov.lv

Apraksts: Aptieka 1. Darba dienās 8.00-20.00, sestdienās 9.00-17.00, svētdienās 9.00-14.00.
Adrese: Baznīcas iela 7A, Jaunolaine
Telefons: 27359777
Saite: 
Sākums - aptieka1


Izglītība un kultūra

 

Apraksts: Olaines 1. vidusskolā tiek īstenotas pirmsskolas un vispārējās vidējās izglītības programmas, skola piedalās starptautiskos projektos, tiek organizēti ārpus stundu pasākumi. Pieejamas plašas konferenču telpas, renovēta ēdnīca un kafejnīca. Ekoskola.
Adrese: T. Zeiferta iela 4, Olaine
Telefons: 67962959
Saite: 
Olaines 1. vidusskola (o1vsk.lv)

 

Apraksts: 1.līmeņa augstākā un profesionālā vidējā izglītība programmās: vides aizsardzība, biotehnoloģija, ķīmijas tehnoloģijas, inženiermehānika, pārtikas produktu kvalitātes kontrole. Piedāvā tālākizglītību un profesionālās pilnveides programmas.
Adrese: T. Zeiferta iela 2, Olaine
Telefons: 67962141

Apraksts: Kultūras namā darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi – tautas dejas, vokālie ansambļi, mūsdienu deju grupa, Eiropas deju senioru kolektīvs. Tiek organizēti koncerti, atpūtas vakari, izrādes, tikšanās, nevalstisko organizāciju pasākumi un citi.
Adrese: Jaunolaine
Telefons: 29257870

Apraksts: Īsteno mazākumtautību programmas – pamata, speciālā, vispārējā vidējā vispārizglītojošā, kā arī matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas. Plašs interešu izglītības piedāvājums. Izveidots metodiski informatīvais centrs. Ekoskola
Adrese: Skolas iela 1, Olaine
Telefons: 67963582
Saite: 
Olaines 2.vidusskola (olaine2vsk.lv)

Apraksts: Olaines Pieaugušo izglītības centrs piedāvā dažādus kursus, lekcijas, nodarbības un seminārus. Telpas iespējams arī iznomāt.
Adrese: Zemgales iela 31, Olaine
Telefons: 29192247;   25877788
E-pasts: 
pic@olaine.lv

Apraksts: Skolā tiek īstenotas gan profesionālās izglītības ievirzes, gan interešu izglītības programmas dažādu instrumentu spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā. Regulāri piedalās skolas un novada pasākumos, iegūst godalgotas vietas konkursos. Dibināta 1995. gadā.
Adrese: Zemgales iela 31, Olaine
Telefons: 24114410

Saite: 
Olaines Mūzikas un mākslas skola - olaine.lv
E-pasts: omms@olaine.lv

Apraksts: Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība - tajā tiek īstenotas pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase), speciālās izglītības izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un mazākumtautību programmas. Mācību process organizēts gan latviešu, gan krievu valodā.
Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine
Telefons: 67811298
E-pasts: sakumskola@o1vsk.lv

Apraksts: Kultūras namā aktīvi darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi: deju kolektīvi, vokālie ansambļi, bērnu popgrupa, jauniešu teātra studija, folkloras kopa un līnijdeju kolektīvi. Kultūras centrs aktīvi organizē pasākumus visā novadā.
Adrese: Zeiferta iela 11, Olaine
Telefons: 29136339

Saite: Olaines Kultūras centrs (olaineskultura.lv)


Citas noderīgas vietas

Apraksts: Bibliotēkā pieejams plašs brīvpieejas grāmatu klāsts, lasītava ar sešām darba vietām, bezmaksas pieejams internets, kopēšanas pakalpojumi. Bibliotēkā tiek organizētas dažādas tematiskās tikšanās un literatūras izstādes
Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine
Telefons: 28381827
Saite: 
Olaines Kultūras centrs (olaineskultura.lv)
E-pasts: jaunolaine.bibl@inbox.lv

Apraksts: Bibliotēkā plašs brīvpieejas grāmatu klāsts, datori, internets, fakss, kopēšanas pakalpojumi.
Adrese: Gaismas iela 1, Stūnīši
Telefons: 67931150

Saite: Olaines Kultūras centrs (olaineskultura.lv)
E-pasts: gaismu.biblioteka@tvnet.lv

Apraksts: Nodaļā aicināti reģistrēties bērni un jaunieši (līdz 15 g.). Pieejams plašs grāmatu un materiālu klāsts, datori un internets, kopēšana. Bibliotēka aktīvi organizē pasākumus, iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Adrese: Kūdras iela 16, Olaine
Telefons: 67963445

Saite: Olaines Kultūras centrs (olaineskultura.lv)
E-pasts: olainesb@inbox.lv

Apraksts: Nosaukums simbolizē centra ideju – vieta, kur idejas sprēgā! Ikdienā tā ir vieta, kur jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, īstenot savas idejas, piedalīties un organizēt pasākumus, neformālā veidā mācīties ko jaunu. Dibināts 2016. gadā.
Adrese: Veselības iela 7, Olaine
Telefons: 24337287
Saite: 
Olaine jauniešiem - olaine.lv
E-pasts: popkorns@olaine.lv

Apraksts: Olaines novads izveidots 2009. gadā, tajā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts (ar 21 ciemu). Olaines novada domē 17 deputāti, izpildvara – Olaines novada pašvaldība. Ēkā arī novada bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests, muzejs.
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine
Telefons: 67964333
Saite: http://www.olaine.lv
E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Apraksts: Centra mērķis ir veicināt iekļaušanos sabiedrībā un nodrošināt sociālā atbalsta pakalpojumus bērniem un jauniešiem no 1 līdz 18 gadiem. Centrā pieejamas galda spēles, radošās nodarbības, filmas, karaoke, sacensības un citi pasākumi.
Adrese: Stacijas iela 38a, Olaine
Telefons: 67965662
E-pasts: 
soc.dienests@olaine.lv

Apraksts: Degvielas uzpildes stacija
Adrese: Daces, Jaunolaine
Telefons: +371 20230982
Saite: 
www.virsi.lv 

Apraksts: HIV/AIDS profilakses punkts sniedz informatīvu un psihosociālu atbalstu un palīdzību visiem, kurus skar HIV/AIDS, viņu tuviniekiem un draugiem. 

Adrese: Zemgales iela 57, Olaine

Tālrunis: 26026058  

Adrese: Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

tālrunis: 67963102, 67146711

E-pasts: info@ous.lv

Mājaslapa: www.ous.lv

Apraksts: Sociālā dienesta klientu apkalpošanas/dienas centrā "Gaismas" iespējams noformēt sociālos pakalpojumus un pabalstus, saņemt sociālā darbinieka konsultācijas. Te darbojas lietota apģērba maiņas punkts, pieejams publiskais internets un galda spēles.  

Adrese: Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines novads

Tālrunis: 67931164; 25708263 

Apraksts: Olaines sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē iespējams noformēt sociālos pakalpojumus un pabalstus, saņemt sociālā darbinieka konsultācijas.

Adrese: m.Zeiferti, Jaunolaine

Tālrunis: 67811295; 29368486

Apraksts: Sociālās aprūpes centrs nodrošina pagaidu vai ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (institucionālu aprūpi) personām ar I un II grupas invaliditāti  no 18 gadu vecuma, kā arī pensijas vecuma personām ar ilgstošu vai nepārejošu fizisko spēju ierobežojumu, kuru dēļ tās nav spējīgas sevi aprūpēt un ir apgrūtināta to integrācija sabiedrībā, un  nepieciešamais pakalpojuma apjoms  pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

Adrese: T. Zeiferta iela 8, Olaine,

Tālrunis: 67962690; 25708308 

Apraksts: Higiēnas centrs rūpējas par Olaines novadā dzīvojošajiem bezpajumtniekiem. Centrā bezpajumtnieki bez maksas var saņemt ēdienu un apģērbu, nomazgāties dušā.

Adrese: Zemgales iela 31, Olaine, Higiēnas centrs

Tālrunis: 20431026

Apraksts: Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem sociālās aprūpes pakalpojumus no 16 gadu vecuma var saņemt tie I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem, kas neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbināti uz pilnu slodzi.

Adrese: Veselības iela 7, Olaine

Tālrunis: 26067394 

Apraksts: Gāzes uzpildes stacijas
Adrese: Olaines novads, Olaines pag., Medemciems
Telefons: 25671923; 28333322
E-pasts: 
rekini@eurogas.lv

 

Apraksts: Degvielas uzpildes stacija
Adrese: Zemgales iela 1a, Olaine
Telefons: 80009006
Saite: http://www.neste.lv
E-pasts: 
neste.latvija@neste.com

 

 

Apraksts: Līdz ar Latvijas industrializāciju 1868.gadā izbūvēja 39 vertis jeb 41.60 km garu dzelzceļa līniju Rīga-Jelgava un Olainē izveidoja vienu no trim līnijas stacijām. 2016.gadā stacija tika modernizēta un renovēta tās ēka.
Adrese: Olaine, Vērdiņu iela 3
Saite: www.pv.lv

 

Apraksts: Salons piedāvā ne tikai ziedus visām dzīves situācijām, bet arī suvenīrus un dāvanas (t.sk. kristāla izstrādājumus un mini glezniņas).
Adrese: Olaine, Zemgales iela 29
Telefons: 29205075
Saite: http://www.elizeja.com
E-pasts: 
aelita-z@inbox.lv

Apraksts: Jaunolaine ir dzelzceļa pieturas punkts Olaines novada Olaines pagasta Jaunolainē, dzelzceļa līnijā Rīga—Jelgava. Pieturā pietur elektrovilcieni maršrutā Rīga—Jelgava.
Adrese: Jaunolaine, Pionieru iela 61
Saite: www.pv.lv